LienVietPostBank trong nhóm 50 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

- 15:05, 08/12/2021
Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính vừa công khai danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2020 (gọi tắt là V1000). Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) xếp thứ 48 trong bảng xếp hạng này.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ số liệu nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý, cơ quan này đã thực hiện tổng hợp dữ liệu các doanh nghiệp nằm trong danh sách bảng xếp hạng theo các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, minh bạch.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng V1000 năm 2020 là 145.934 tỷ đồng, chiếm 62,4% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp, bằng 103,74% so với số đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2019.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Tổng cục Thuế xây dựng và công khai danh sách này. Có 423 doanh nghiệp 5 năm liên tiếp thuộc danh sách V1000. Trong số đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 180 doanh nghiệp với số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm 32,91% tổng số nộp thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của 423 doanh nghiệp. Tiếp đến là lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm nộp thuế chiếm 30,6%; thông tin và truyền thông nộp thuế chiếm 10,71%; kinh doanh bất động sản nộp thuế chiếm 6,6%...

Nếu tính theo địa bàn, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với lần lượt là 109 doanh nghiệp, nộp thuế chiếm 43,26% và 134 doanh nghiệp với số nộp thuế chiếm 29,81%.

Đ. Thanh