LienVietPostBank tăng trưởng lợi nhuận 61% trong 9 tháng

- 13:07, 27/10/2021
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank; HoSE: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III.2021.

Theo đó, trong quý III, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng gần 12% lên 2.030 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 155 tỷ đồng, tăng 5,4%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 5,2 tỷ đồng tăng 8,2 lần cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động khác đạt 43 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 4,4 tỷ đồng. Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về kết quả khiêm tốn hơn cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong quý III, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng nhẹ 5% lên 1.204 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh 158% lên 271 tỷ đồng khiến tổng lợi nhuận trước thuế quý III.2021 của ngân hàng chỉ còn 765 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn đạt 2.802 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2020, nhờ kết quả kinh doanh tích cực nửa đầu năm.

Tại thời điểm 30.9.2021, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 254.622 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,7% đạt 193.096 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2,5% đạt 178.842 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đứng ở mức thấp: 1,42%.

Đ. Thanh