LienVietPostBank được thành lập thêm 4 chi nhánh, 1 phòng giao dịch

- 11:24, 08/12/2021
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đề nghị thành lập 4 chi nhánh và 1 phòng giao dịch trong nước theo đề nghị của LienVietPostBank, gồm: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bỉm Sơn, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa); Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng); Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh); Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hưng Yên –  Phòng giao dịch Mỹ Hào.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với các chi nhánh, phòng giao dịch đã được chấp thuận theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, LienVietPostBank thực hiện khai trương hoạt động các chi nhánh, phòng giao dịch được chấp thuận thành lập nêu trên.

Đ. Thanh