Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu

- 15:58, 08/12/2021
Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn, trở ngại. Để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Ban Giám đốc Công ty đã thường xuyên có sự bàn bạc, thống nhất từ đó chủ động chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận, các mảng công tác để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung công việc, cùng với đó là sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị, đến nay nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công ty đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVNNPC giao.
Năm 2021 Công ty Điện lực Hà Tĩnh được giao 26 dự án với tổng mức đầu tư 232,893 tỷ đồng
Năm 2021 Công ty Điện lực Hà Tĩnh được giao 26 dự án với tổng mức đầu tư hơn 232 tỷ đồng

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm 11 tháng đầu năm toàn Công ty thực hiện 1.090,007 triệu kWh, tăng 7,37% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 88,26% kế hoạch Tổng công ty giao. Lũy kế giá bán điện bình quân 11 tháng đầu năm đạt 1.902,60 đ/kWh, tăng 3,1 đ/kWh so với kế hoạch giao, tăng 47,65 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 11 tháng đầu năm, tỷ lệ tổn thất toàn Công ty thực hiện 7,34%, giảm 0,63% so với cùng kỳ và cao hơn 0,04% so với kế hoạch năm 2021.

Về công tác đầu tư xây dựng, năm 2021 Công ty được giao 26 dự án với tổng mức đầu tư 232,893 tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã quyết toán 15 dự án, đang thi công 05 dự án, chuẩn bị thi công 06 dự án. Đối với các dự án chuyển tiếp, Công ty đã quyết toán 17 dự án, đang thi công 02 dự án; lũy kế giải ngân 11 tháng 196,981 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm 2021 (227,485 tỷ đồng), lũy kế quyết toán 30 dự án, đạt 100% kế hoạch năm 2021.

Đối với công tác sửa chữa lớn, năm 2021 Công ty được giao 86,636 tỷ đồng giá trị kế hoạch vốn sửa chữa lớn. Hiện nay đã hoàn thành 39 danh mục, đang thi công 02 danh mục, lũy kế từ đầu năm, giá trị hạch toán là 86,636/86,636 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch).

Song song đó, công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng của Công ty cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tính đến hết tháng 11.2021, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt toàn Công ty đạt 49,12%/KH giao là 47,5%; tỷ lệ tiền thanh toán không dùng tiền mặt đạt 70,03%/ KH giao là 80%; tỷ lệ thu nộp tiền điện lũy kế 11 tháng đầu năm thực hiện 99,93%, tăng 0,23% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

Trong 11 tháng đầu năm, Công ty đạt 14/14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng, tiếp nhận, xử lý 46.043 yêu cầu từ tổng đài CSKH, gửi 6,19 triệu tin nhắn SMS, cập nhật 6.312 tài khoản Zalo và 4.690 địa chỉ Email; tổ chức kiểm tra sử dụng điện 147.07 lượt khách hàng, đạt 405,5% kế hoạch năm 2021, phát hiện và xử lý 2.208 trường hợp vi phạm sử dụng điện, hư hỏng đo đếm điện năng và vi phạm khác, truy thu, bồi thường 785.814 kWh sản lượng điện với tổng số tiền 1,834 tỷ đồng, góp phần giảm 0,091% tổn thất hạ thế.

Bảo Ngân