Tổng công ty Phát điện 1

"Chạy nước rút" cuối năm

- 05:31, 16/11/2021
Theo đại diện Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), trong tháng 11, nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa bảo đảm an toàn cho người lao động, vừa hoàn thành sản lượng điện được giao, cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong các tháng nước rút cuối năm để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Hoàn thành 80,8% kế hoạch năm

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 10 của EVNGENCO1, tổng sản lượng điện sản xuất được là 2.392 triệu kWh; luỹ kế 10 tháng năm 2021, tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được là 28.789 triệu kWh, đạt 80,8% kế hoạch năm. Trong tháng 10, lưu lượng nước về các hồ chứa tương đối tốt, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa được hoàn thành đúng tiến độ, nhờ đó, các tổ máy của EVNGENCO1 vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao. Tuy nhiên, việc phụ tải khu vực miền Nam giảm thấp do dịch Covid-19 cùng với sự tăng trưởng của năng lượng tái tạo, khiến một số tổ máy của EVNGENCO1 không được huy động.

	Hồ thuỷ điện phát huy vai trò cắt lũ Nguồn: ITN
Hồ thuỷ điện phát huy vai trò cắt lũ
Nguồn: ITN

Báo cáo cũng cho thấy, công tác cung ứng than nội địa dù gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão nhưng về cơ bản vẫn đáp ứng đủ cho nhu cầu của các nhà máy. Bên cạnh đó, giá than nhập khẩu thời gian qua tăng cao đã và đang tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước tình hình này, EVNGENCO1 đã và đang thực hiện linh hoạt các giải pháp trên cơ sở yêu cầu của hệ thống, nhằm bảo đảm đủ than cho vận hành trong các tháng cuối năm 2021 và mùa khô năm 2022.

Ngoài ra, trong tháng 10, tuy phải chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của 1 áp thấp nhiệt đới, 2 cơn bão và 1 đợt mưa lũ nhưng nhờ sự chủ động ứng phó kịp thời, các đơn vị thành viên của EVNGENCO1 đã phát huy tốt vai trò cắt lũ, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du, cũng như không có thiệt hại về người, thiết bị và công trình.

Về đầu tư xây dựng, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện tháng 10 trên 294 tỷ đồng, luỹ kế 10 tháng năm 2021 trên 8.920 tỷ đồng, đạt 85,1% và giá trị thanh toán đạt 85,1% kế hoạch. Các dự án đầu tư xây dựng đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Công tác quyết toán cũng được thực hiện khá tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đại diện EVNGENCO1 cho biết, nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng Công ty được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao thực hiện đã hoàn thành phần lớn khối lượng như hoàn thiện cơ sở dữ liệu Hệ thống quản lý kỹ thuật nguồn, lưới điện (PMIS), xây dựng phần mềm quản lý điều độ tàu tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, chuẩn hoá, số hoá quy trình bảo dưỡng sửa chữa… Đặc biệt, phần mềm quản lý giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại EVNGENCO1 đã bắt đầu chạy thử nghiệm và dự kiến chính thức hoạt động từ tháng 11.

Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục thực hiện nghiêm, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới. Các đơn vị thuộc khu vực nguy cơ cao thực hiện cách ly tập trung lực lượng vận hành, sửa chữa, số cán bộ công nhân viên còn lại làm việc online tại nhà. Các đơn vị thuộc khu vực “bình thường mới” tổ chức xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên 20% cán bộ công nhân viên/tuần.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm

Đại diện EVNGENCO1 cho biết, nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu trong tháng 11 là thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa bảo đảm an toàn cho người lao động, vừa hoàn thành sản lượng điện được giao 2.313,6 triệu kWh. Công tác sửa chữa bảo dưỡng và cung ứng nhiên liệu bảo đảm vận hành các tổ máy phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia. Các nhà máy thủy điện vận hành bảo đảm tuân thủ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2021, chuẩn bị tốt cho mùa khô năm 2022.

EVNGENCO1 cũng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong các tháng nước rút cuối năm để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Trong đó, công tác cổ phần hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được EVNGENCO1 bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Tổng công ty sẽ triển khai Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sau khi EVN phê duyệt.

Trong công tác chuyển đổi số, bên cạnh việc trang bị hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng các phần mềm trực tiếp phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, chuyển đổi nhận thức với việc tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số trong tháng 11. Ngoài ra, Tổng công ty tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe người lao động, bảo vệ thành quả của vùng xanh, vùng an toàn, trở thành nền nếp hàng ngày duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.