Nguyễn Tiến Sinh

XIV
Tên thường gọi: Nguyễn Tiến Sinh
Ngày sinh: 12/11/1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Mường
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xóm Gò Mè, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình
Ngày vào đảng:12/08/1990

Danh sách ý kiến của đại biểu