Phát huy vai trò của tổ chức tôn giáo trong thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo

- Thứ Hai, 06/12/2021, 13:50
Nằm trong Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo, ngày 26.11 vừa qua, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công tác thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo”.
	Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo chỉ rõ, hoạt động thông tin, truyền thông của các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng về hình thức và nội dung, không chỉ phục vụ việc truyền bá giáo lý, tư tưởng của các tôn giáo mà còn lan tỏa các giá trị tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội. Hoạt động thông tin, truyền thông của các tổ chức tôn giáo đã và đang tích cực truyền tải thông điệp về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kêu gọi các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu và hoạt động lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Mặc dù vậy, công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức tôn giáo hiện còn bộc lộ một số hạn chế như nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo còn ít; chưa phản ánh đầy đủ, khách quan về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam, chưa đáp ứng nhu cầu của tín đồ các tôn giáo; có hiện tượng một bộ phận chức sắc có phát ngôn và hình ảnh gây phản cảm và bức xúc trong dư luận xã hội. Bên cạnh đó, hạ tầng bảo mật thông tin của các tổ chức tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng.

Tại hội thảo, các tham luận đã làm rõ hơn thực trạng công tác thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo và sự tham gia của các tổ chức tôn giáo, những vấn đề đặt ra cho công tác thông tin, truyền thông về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời đại 4.0 và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả của các tổ chức tôn giáo tham gia công tác thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong đó, Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin về các hoạt động truyền thông của Phật giáo hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Youtube và 15 kênh thông tin trực tuyến, truyền hình của Giáo hội, đáp ứng nhu cầu tu học của tín đồ, Phật tử, góp phần lan tỏa giáo lý Phật giáo trong đời sống...

PGS. TS Nguyễn Hồng Dương, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề “Công giáo Việt Nam gắn rao giảng giáo lý với trách nhiệm công dân của tín đồ”, trong đó trách nhiệm công dân được định hình là việc tu dưỡng đạo đức cá nhân, giữ gìn nền tảng hạnh phúc gia đình, sống có trách nhiệm với tha nhân và cộng đồng, xã hội…

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng đánh giá đây là những ý kiến tâm huyết và quý báu, rút ra từ kinh nghiệm và thực tiễn công tác thông tin, truyền thông của các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và tổ chức tôn giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ tập hợp, tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm phát huy vai trò và sự tham gia của các tổ chức tôn giáo trong công tác thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần ổn định an ninh, chính trị...

PV theo http://btgcp.gov.vn/