Tuyên Quang: Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ nhất, năm 2023

- Thứ Bảy, 13/05/2023, 19:59 - Chia sẻ

Ngày 13.5, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18.5.2013-18.5.2023) và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” lần thứ nhất, năm 2023.

Trong 10 năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức triển khai thực hiện 172 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp bộ với trên 1.500 lượt trí thức khoa học trong tỉnh và ngoài tỉnh tham gia thực hiện các đề tài, dự án. Các đề tài, dự án tập trung vào việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các đề tài, dự án cũng tổng kết, đánh giá thực tiễn nhằm cung cấp thông tin, luận cứ khoa học cho các cấp ủy, chính quyền hoạch định, xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tập trung khai thác các tiềm năng thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang để phát triển du lịch...

5ada2bb8-aaae-4d61-a2bd-f662045647d4-6295.jpeg -0
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công Nghệ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ” cho các cá nhân

Hiện toàn tỉnh có 292 sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Trong đó có trên 70 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản được cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và có 4 sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý là Cam sành Hàm Yên, Chè Shan tuyết Na Hang, Rượu ngô men lá Na Hang và Bưởi Soi Hà Yên Sơn. Tính đến năm 2022, tỉnh Tuyên Quang có hơn 17 nghìn cán bộ, công chức viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà các cá nhân và tập thể của tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đã đạt được, hoạt động khoa học và công nghệ và công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh còn một số hạn chế như việc ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ chế tạo bước đột phá về năng suất và chất lượng trong sản xuất hàng hóa các sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh. Việc thu hút nhà đầu tư để thực hiện các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại còn chưa nhiều. Nguồn nhân lực chất lượng cao ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng với yêu cầu; hạ tầng khoa học và công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ chưa phát triển mạnh. Việc tiếp nhận, làm chủ các công nghệ tiên tiến, hiện đại và hoạt động đổi mới sáng tạo còn có mặt hạn chế.

b0704b47-73c8-4e6e-a994-57360e6de46c-203.jpeg -0
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tiếp tục phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, cho đất nước, cho ngành khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía bắc.

Dịp này Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ” cho 14 cá nhân; tặng bằng khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý và triển khai hoạt động khoa học và công nghệ.

ce9e5acf-4c14-4a8a-aed0-85eceac5162a-8451.jpeg -0
Chủ tịch Ủy UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn trao tặng danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ

Tại buổi Lễ, tỉnh Tuyên Quang đã trao tặng danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” cho 15 cá nhân. Chủ tịch Ủy UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn tặng bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Khôi Nguyên
#