Hà Nội:

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử

- Thứ Tư, 11/10/2023, 18:18 - Chia sẻ

Đoàn kiểm tra “Công tác triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng TP.Hà Nội năm 2023”, đã làm việc với nhiều Sở ngành, quận, huyện.

Tạo thêm các kênh tương tác giữa chính quyền và người dân

Tại huyện Phú Xuyên, công tác thông tin, tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức, kỹ năng số được huyện quan tâm chỉ đạo, qua đó, giúp người dân chủ động, tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận các nền tảng số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện cũng kiến nghị đến Đoàn kiểm tra báo cáo UBND thành phố đề nghị Văn phòng UBND TP, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với đơn vị triển khai tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các thiếu sót của các hệ thống phần mềm, như: hệ thống quản lý văn bản và điều hành TP; hệ thống hòm thư công vụ; hệ thống thông tin giải quyết TTHC…

Hà Nội: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử -0
Đoàn kiểm tra khảo sát tại Bộ phận "một cửa" của UBND huyện Đan Phượng. Ảnh: ITN

Huyện Phú Xuyên cũng kiến nghị UBND thành phố quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho huyện để thực hiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện và cấp xã đảm bảo đáp ứng đủ theo chuẩn hiện đại theo Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 10.11.2022 của UBND Thành phố và kinh phí để thực hiện việc chỉnh lý, số hóa tài liệu TTHC còn hiệu lực của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện.

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cơ bản và nâng cao về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Tại huyện Đan Phượng, đến nay, hoạt động ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thay đổi phương thức, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Mô hình thôn thông minh đã góp phần tạo thêm các kênh tương tác giữa chính quyền địa phương và người dân, giữa người dân với dịch vụ xã hội, góp phần tích cực trong công tác chuyển đổi số…

Đẩy mạnh đăng ký chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Trước những đề xuất, kiến nghị của các địa phương về tình hình triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, đối với đề xuất thực hiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị CNTT tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện và cấp xã đảm bảo đáp ứng đủ theo chuẩn hiện đại và kinh phí để thực hiện việc Chỉnh lý, số hóa tài liệu TTHC còn hiệu lực của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn các huyện.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện tiếp tục rà soát hiện trạng ở thời điểm hiện tại, trên cơ sở đó có văn bản đề xuất Thành phố hỗ trợ phù hợp với hiện trạng và nhu cầu sử dụng tại đơn vị, gửi UBND TP, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông. Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Đối với các kiến nghị của UBND các huyện về Hệ thống quản lý văn bản và điều hành TP; Hệ thống hòm thư công vụ; Hệ thống theo dõi đôn đốc nhiệm vụ, Đoàn ghi nhận và chuyển Văn phòng UBND Thành phố giải quyết theo thẩm quyền. Đối với kiến nghị về Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, Đoàn kiểm tra ghi nhận và giao đơn vị được giao chủ trì triển khai và đơn vị cung cấp sản phẩm khẩn trương khắc phục…

Ghi nhận nỗ lực của UBND các huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số trong hoạt động cơ quan nhà nước, Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Tiến Sỹ đề nghị các địa phương có văn bản đề nghị các đơn vị trong huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh đăng ký chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thanh toán không sử dụng tiền mặt. Cùng với đó, khẩn trương triển khai phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ; triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp…

Dự kiến, trong tháng 10.2023, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc với một số Sở, ngành, quận huyện của Thành phố như: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, quận Hoàng Mai, huyện Mê Linh… về công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 1.3.2023, của UBND thành phố.

Văn Anh
#