Tọa đàm “Giải phóng nguồn lực Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp”

- Thứ Năm, 15/12/2022, 09:03 - Chia sẻ

Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ của doanh nghiệp được đề cập lần đầu tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sau đó là Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017. Mục đích của Quỹ là nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho phát triển đất nước.

Đang diễn ra Tọa đàm “Giải phóng nguồn lực Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp” -1
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm

Thời gian qua, một số văn bản hướng dẫn về trích lập và sử dụng Quỹ đã được ban hành song còn nhiều điểm bất cập, dẫn đến tỷ lệ trích lập Quỹ rất thấp và việc sử dụng Quỹ gặp nhiều vướng mắc, không đạt được hiệu quả như mong đợi. Số doanh nghiệp trích Quỹ vẫn thấp, chỉ chiếm 0,02% tổng số doanh nghiệp và tỷ lệ giải ngân cũng chưa đạt 40%. 

Trước thực tế này, tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các bộ, ngành phải “giải quyết các vướng mắc trong quy định về nội dung chi và quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp”. Lãnh đạo Quốc hội đã giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung này.

Đến nay, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tiến hành giám sát bước đầu; Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đã ban hành hai Thông tư về hướng dẫn sử dụng Quỹ và hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ, thay cho những văn bản trước đây.  Trong bối cảnh như vậy, để thảo luận về sứ mệnh của Quỹ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để giải phóng tối đa nguồn lực Quỹ, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Giải phóng nguồn lực Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp”.

Đang diễn ra Tọa đàm “Giải phóng nguồn lực Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp” -0
Quang cảnh tọa đàm

Các khách mời tham gia Tọa đàm gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
- PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Khóa XIII - ông Lĩnh tham gia tọa đàm này với tư cách chuyên gia độc lập;

- GS. TS Phạm Bảo Dương, Phó giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Ông Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bà Mạnh Thị Tuyết Mai, Phó vụ trưởng, Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế;

- Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Viettel;

- Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Trưởng phòng nghiệp vụ 4, Cục tài chính doanh nghiệp , Bộ Tài chính.

ĐBND
#