Lào Cai: Phát triển hạ tầng số, nền tảng số

- Thứ Tư, 01/11/2023, 19:20 - Chia sẻ

Phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tạo tiền đề cho mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn đang được tỉnh Lào Cai tập trung chỉ đạo thực hiện.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh hiện nay đã đảm bảo 1.548/1.562 trung tâm các thôn, tổ dân phố được phủ sóng di động 3G, 4G, đạt 99%; có 1.337/1.562 (tương đương 85,6%) thôn, tổ dân phố có hạ tầng cáp quang phục vụ truy cập internet. Hiện, toàn tỉnh Lào Cai còn 14 thôn chưa có hạ tầng internet băng rộng di động, giảm được 21 thôn so với quý II năm 2023 (quý II 35 thôn chưa có hạ tầng internet băng rộng di động); 225 thôn chưa có hạ tầng internet băng rộng cáp quang, giảm được 33 thôn so với quý II nam 2023 (quý II 258 thôn chưa có hạ tầng internet băng rộng cáp quang).

Bên cạnh đó, đang thực hiện hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định cho 341 cơ sở giáo dục, y tế, trong đó có 54 cơ sở y tế, 287 cơ sở giáo dục; hỗ trợ 23.541 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh sử dụng dịch vụ VTCI (dịch vụ thông tin di động mặt đất).

Lào Cai: Phát triển hạ tầng số, nền tảng số -0
Áp dụng chuyển đổi số sẽ giúp việc thông quan tại các cửa khẩu nhanh chóng, thuận tiện hơn

Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh Lào Cai được duy trì khai thác sử dụng, triển khai tích hợp 18 ứng dụng, kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, tài chính, tư pháp, xây dựng, doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội,…với tổng số bản ghi gửi liên thông là 85.442 và nhận liên thông là 103.430.

Ngoài ra, còn có 11 kết nối khác với các cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin của các bộ, ngành nhưng không qua nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh Lào Cai như: các dịch vụ tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường…. Hoàn thành tích hợp, kết nối Kho dữ liệu giấy tờ cá nhân (Dịch vụ công của tỉnh Lào Cai) với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Thực hiện kết nối, tích hợp với các cơ sở dữ liệu của: Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính,... phục vụ triển khai nền tảng cửa khẩu số.

Hiện nay, tại tỉnh Lào Cai còn cơ sở dữ liệu của Tổng Cục Hải quan đang chờ đánh giá để kết nối; kết nối giải quyết bài toán liên thông điện tử với 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu Đề án 06; thực hiện xong tích hợp kết nối hệ thống Dịch vụ công của tỉnh với Hệ thống chứng thực chữ ký cộng đồng (NEAC);...

Khôi Nguyên
#