Dừng cung cấp dịch vụ thuê bao dùng máy 2G kể từ 16.9

- Thứ Bảy, 06/07/2024, 08:41 - Chia sẻ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản thông báo về lộ trình dừng công nghệ di động 2G tại Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 16.9, không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM (2G), trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối vào mạng GSM cho mục đích truyền, nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị (M2M) hoặc cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK.

Hệ thống thông tin di động GSM được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 15.9.2026, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK.

Căn cứ quy hoạch các băng tần 900MHz/1800MHz, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không cấp phép lại việc sử dụng các băng tần 900MHz/1800MHz nếu doanh nghiệp không có phương án bảo đảm không còn thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM hoạt động trên mạng từ ngày 16.9.2024.

Dừng cung cấp dịch vụ thuê bao dùng máy 2G kể từ 16.9 -0

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ thuê bao chuyển đổi sang sử dụng máy điện thoại công nghệ cao hơn, thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí mua máy smart phone 4G hoặc điện thoại feature phone 4G và ban hành các gói cước hỗ trợ thuê bao chuyển đổi, thực hiện đến 16.9.2024.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần thực hiện ngăn chặn hoạt động nhập các máy điện thoại 2G không có chứng nhận hợp quy; doanh nghiệp phát triển các trạm thu, phát sóng di động phải đảm bảo vùng phủ mạng 4G thay thế mạng 2G khi dừng hệ thống 2G và hoàn thành trước tháng 9.2026.

X. Tùng
#