Điện lực Ninh Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng

- Thứ Tư, 14/09/2022, 15:24

Thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, Công ty Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh phát triển trong điều kiện bình thường mới, trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng  -0
Mô hình triển khai của phần mềm treo tháo và nghiệm thu vật tư

Tại công ty Điện lực Ninh Bình đã sáng kiến số hóa biên bản treo tháo và nghiệm thu vật tư đã được áp dụng từ tháng 3.2021 đến nay qua hơn một năm triển khai, sáng kiến đã thực sự phát huy tác dụng giúp số hóa dữ liệu, các hồ sơ văn bản giấy được số hoá kèm chữ ký số và thực hiện việc tương tác giữa các cấp đơn vị, phòng ban trên không gian số dựa trên những dữ liệu và quy trình đã được số hoá, tạo ra quy trình khép kín, loại bỏ tất cả khâu trung gian.

Trước đây, công tác treo tháo công tơ định kỳ, công tác nghiệm thu, kiểm soát vật tư được thực hiện hoàn toàn thủ công bằng biên bản giấy. Nhiều thông tin như: tên khách hàng, địa chỉ, cột, trạm, dòng điện, điện áp…phải viết đi viết lại nhiều lần. Xuất phát từ thực tế này, phần mềm treo tháo và nghiệm thu ra đời đáp ứng kịp thời công tác sản xuất kinh doanh tại đơn vị, hạn chế các lỗi do người dùng phải thao tác thủ công thực hiện lặp đi lặp lại, phúc tra chỉ số nhanh chóng, giảm thời gian biên bản chuyển từ các đội đến phòng ban chi nhánh.

Cụ thể, phần mềm treo tháo và nghiệm thu vật tư là phần mềm được cài đặt trên máy tính bảng ở đội Quản lý và trên các máy tính tại Điện lực và các phòng ban liên quan tại Công ty. Căn cứ chức năng nhiệm vụ thực tế, người dùng được cấp user sử dụng để tạo phiếu, duyệt phiếu, thống kê và báo cáo. Người sử dụng phần mềm đăng nhập vào tài khoản đã được bàn giao để xác nhận các thông tin trên biên bản nghiệm thu vật tư thiết bị và chịu trách nhiệm về tính đúng đắn đối với các thông tin mình đã duyệt.

Hiện nay, phần mềm treo tháo và nghiệm thu vật tư đã được áp dụng ở 8/8 Điện lực thuộc PC Ninh Bình giúp giảm tối đa sai sót về chỉ số trong khâu treo tháo công tơ bằng cách quản lý, theo dõi quá trình thực hiện và giao việc cụ thể cho các nhóm thực hiện các công việc treo tháo, sửa chữa lưới điện; Số hóa và ký số các biên bản treo tháo, lắp đặt vật tư sửa chữa, chỉnh trang lưới điện ngay tại hiện trường. Bên cạnh đó, hệ thống hóa rõ ràng, chính xác, minh bạch trong toàn bộ công tác treo tháo, đo đếm, nghiệm thu vật tư giúp giảm giấy tờ, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí đi lại.

Hưởng ứng phong trào Thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu 2.700 sáng kiến trong công nhân viên chức và lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sáng kiến số hóa biên bản treo tháo và nghiệm thu vật tư là một trong những sáng kiến tiêu biểu nhằm đẩu mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực quản trị, sản xuất kinh doanh tạo nền tảng vững chắc cho việc đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số cơ bản trong năm 2022 bám sát 8 nội dung trong công tác chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Bảo Ngân