Công ty VinaPhone cho biết sẽ tiến hành cung cấp thử nghiệm dịch vụ 3G vào cuối năm nay. Công ty sẽ tiến hành cung cấp thử nghiệm tại một số tỉnh thành như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng dựa trên công nghệ EDGE cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao khi sử dụng các dịch vụ đa phương tiện như tin nhắn SMS, tải nhạc, quản lý e-mail, dịch vụ Internet và mạng nội bộ Intranet... Những kết quả từ việc thử nghiệm sẽ là căn cứ để Bộ Bưu chính -Viễn thông xem xét VinaPhone có được Error! Bookmark not defined. hay không.

Hải Nam