Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết, đã giao lại cho các nhà đăng ký tên miền thực hiện toàn bộ nhiệm vụ tiếp nhận chăm sóc các tên miền quốc gia Việt Nam.vn, như tiếp nhận đăng ký, duy trì tên miền, cập nhật thông tin thay đổi, chăm sóc, thu nộp phí tên miền…VNNIC cũng yêu cầu các chủ thể có tên miền đăng ký trực tiếp tại VNNIC trước ngày 1.1.2006, hiện đang nộp phí duy trì hàng năm tại VNNIC phải chuyển về một trong các nhà đăng ký tên miền trước ngày 30.9 năm nay để được chăm sóc hỗ trợ.

QUANG DŨNG