Triển khai dự án Trung tâm điện gió ĐBSCL

- 15:40, 20/05/2012
Dự án Trung tâm điện gió ĐBSCL sẽ được triển khai xây dựng tại Bạc Liêu, Trà Vinh và Sóc Trăng. Sau khi hoàn thành vào năm 2015, dự án có quy mô công suất khoảng 500MW.

Sau khi dự án hoàn thành Dự án sẽ mang lại lợi ích rất lớn, lâu dài, bền vững, không những góp phần tự bảo đảm cân đối nguồn điện cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mà quan trọng hơn là góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực, phát triển du lịch, kích thích đầu tư các dự án công nghiệp khác trong vùng, góp phần bảo vệ môi trường sống, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 
 
Việc triển khai dự án Trung tâm điện gió đồng bằng sông Cửu Long là phù hợp với chủ trương ưu tiên phát triển các nhà máy phát điện sử dụng năng lượng tái tạo của Chính phủ, tại các quyết định về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.