Trí thức trẻ trong chuyển đổi số quốc gia

- Thứ Sáu, 26/11/2021, 10:12
Trong bối cảnh dịch bệnh Covd-19 diễn biến phức tạp, Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021 được tổ chức theo hình thức kết nối trực tiếp và trực tuyến trong hai ngày 25 - 26.11. Diễn đàn là nơi để các bạn trẻ người Việt trong và ngoài nước phát huy vai trò của trí thức trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia và thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.