Tổng bí thư Nông Đức Mạnh làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

- 00:00, 28/06/2008
Ngày 27.6, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN). Tại buổi làm việc, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những thành tựu mà Bộ KH-CN đã đạt được trong những năm qua.

      Tổng bí thư nhấn mạnh, trong 5 năm gần đây, hoạt động KHCN đã có nhiều khởi sắc, đóng góp thiết thực cho các thành tựu phát triển KT-XH; thúc đẩy năng suất, chất lượng của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ; nâng cao sức mạnh cạnh tranh của các ngành, các lĩnh vực, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
      Tổng bí thư cũng chỉ ra một số tồn tại, yếu kém như: Hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học chưa được nâng cao rõ rệt; chưa có giải pháp đủ mạnh để huy động mọi thành phần kinh tế đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ; chưa có chính sách cụ thể để sử dụng, trọng dụng cán bộ KHCN; các cấp uỷ đảng còn thiếu sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt để triển khai các giải pháp đột phá về KHCN trên thực tiễn
      Tổng Bí thư chỉ đạo Bộ KHCN trong thời gian tới cần chú trọng công tác tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cơ sở để các văn bản sớm phát huy hiệu quả; tham mưu cho Chính phủ thí điểm cơ chế thực hiện các nhiệm vụ KHCN quốc gia hình thành từ nhu cầu phát triển KT-XH của đất nước; đổi mới phương thức hỗ trợ hoạt động nghiên cứu thông qua hệ thống quỹ; đề xuất các giải pháp xã hội hoá để phấn đấu tăng nức đầu tư của toàn xã hội cho KHCN lên 2% GDP vào năm 2020…