Thiếu nhân lực trong hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ

- 00:00, 11/02/2009
Lực lượng thanh tra viên về khoa học và công nghệ của 63 tỉnh và thành phố hiện có 168 người; bình quân mỗi địa phương chỉ có 2,7 người.

Trong số 63 Sở Khoa học và Công nghệ chỉ có 2 Sở được coi là đủ cán bộ thanh tra (5 cán bộ trở lên) là Hà Nội và Long An; 33 Sở thiếu cán bộ thanh tra (chỉ có 3 -4 cán bộ); 22 Sở rất thiếu cán bộ thanh tra (chỉ có 2 người); 6 Sở thiếu trầm trọng (chỉ có 1 người) như Cần Thơ, Tuyên Quang, Kom Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Bắc Kạn.

Nếu so với 4 lĩnh vực phải thanh tra: đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; sở hữu công nghiệp; thực hiện pháp luật trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; an toàn kiểm soát bức xạ, thì mỗi cán bộ thanh tra phải đảm nhận gần gấp đôi khối lượng công việc.