Thêm 2 mạng di động chuẩn bị gia nhập thị trường

- 00:00, 17/02/2009
NĐBO - 2 mạng này dự kiến giá sẽ mềm hơn và tăng sức cạnh tranh đối với các mạng di động hiện nay trên thị trường. Mạng di động thứ 7 tại Việt Nam, Gtel Mobile, dự định khai trương dịch vụ trong năm 2009 đã ký hợp động mua thiết bị mạng của Alcatel Lucent cho khu vực miền Bắc, miền Trung. Dự kiến, quý II năm 2009 sẽ chính thức cung cấp dịch vụ. Trong quý 1, mạng di động HT Mobile cũ (nay là Vietnamobile của Hanoi Telecom) cũng sẽ gia nhập thị trường. Với giá cước dự kiến sẽ thấp hơn so với mức mà các doanh nghiệp đang khai thác Trần Đặng