Sẽ có Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam

- Thứ Sáu, 03/12/2021, 05:33

Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố cấp phép hoạt động cho Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Đây là bảo tàng đầu tiên về khoa học và các nhà khoa học Việt Nam. Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam sẽ giúp công chúng hiểu được trong tiến trình lịch sử khoa học khoảng 100 năm qua, đã hình thành nên những thế hệ các nhà khoa học Việt Nam với những đóng góp của họ cho khoa học và cuộc sống. Bảo tàng giới thiệu tới công chúng nhiều vấn đề của khoa học thông qua tài liệu, hiện vật, kết hợp với ký ức về các nhà khoa học là những nhân chứng đã trải qua các thời kỳ lịch sử. Đây cũng là nơi khám phá, bởi các tư liệu trưng bày cũng là sử liệu giúp cho những người quan tâm hiểu rõ hơn về lịch sử ngành, hoặc về các vấn đề khoa học. Tòa nhà Bảo tàng được xây dựng trong khuôn viên Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam rộng hơn 30ha huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Cát Thành