Hội thảo giới thiệu hoạt động của Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia

- 09:36, 11/03/2015
Ngày 10.3, tại Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo giới thiệu hoạt động của Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia.

Năm 2015 là năm đầu tiên Quỹ triển khai hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có dự án, đề tài hoạt động phục vụ cho hoạt động đổi mới công nghệ. Các đề tài nghiên cứu có tính khả thi cao và phù hợp với định hướng ưu tiên của Quỹ sẽ được xét duyệt sớm để thực hiện ngay trong năm 2015.
 
Theo đó, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới; ươm tạo công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới; đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, ứng dụng công nghệ; chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia.
 
Bên cạnh đó, Quỹ cũng hỗ trợ cho các đề tài nghiên cứu lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật cho phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, Quỹ cũng hỗ trợ các hoạt động khác như: nhân rộng, phổ biến, giới thiệu và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn, miền núi; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, thuê chuyên gia tư vấn trong nước, chuyên gia tư vấn nước ngoài cho phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.
Sự ra đời của loại hình Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia sẽ thay đổi tình trạng bức xúc lâu nay của các nhà khoa học là đề tài chờ kinh phí, thay vào đó, kinh phí từ nguồn Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia đã sẵn sàng chờ để hỗ trợ cho các đề tài khoa học hay, mang tính ứng dụng cao.