Hệ thống sao lưu 100TB/giờ

- Thứ Hai, 11/06/2012, 19:19
Hệ thống sao lưu StoreOnce mới của HP sử dụng công cụ tránh trùng lặp dữ liệu mới, cho phép đạt hiệu suất sao lưu 100TB/giờ và khôi phục dữ liệu 40TB/giờ. HP cũng đồng thời công bố phần mềm Data Protector 7 hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu phi cấu trúc, chẳng hạn phim, email, phương tiện truyền thông xã hội… và thiết lập các mức ưu tiên bảo vệ thông tin lưu trên các hệ thống lưu trữ. Data Protector 7 được xây dựng dựa trên phần mềm máy chủ Intelligent Data Operating Layer của Autonomy, cung cấp cho người dùng giao diện dạng tìm kiếm và cách thức đánh chỉ mục (index) dữ liệu phi cấu trúc. Data Protector 7 có khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu theo ngữ cảnh. Phần mềm StoreOnce Catalyst dùng trên hệ thống sao lưu HP StoreOnce B6200 cho phép người dùng sao lưu dữ liệu mà không lo ngại việc trùng lặp. HP StoreOnce B6200 có khả năng lưu trữ 48Tb dữ liệu trên một nút (node).