Hải quan Đồng Nai đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin

- Thứ Bảy, 28/06/2008, 00:00 - Chia sẻ
Xác định công nghệ thông tin là mũi nhọn trong quản lý hiện đại, nhiều năm qua Cục Hải quan Đồng Nai đã tập trung đầu tư đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan. Với hệ thống đường truyền Mega WAN, mạng WAN diện rộng, mạng LAN nội bộ, các đường kết nối ADSL với hệ thống hàng chục máy chủ và trên 300 máy trạm, cũng như với 24 phần mềm được cài đặt và tự xây dựng Cục Hải quan Đồng Nai được Tổng cục Hải quan đánh giá là một trong những đơn vị có hệ thống công nghệ thông tin tốt nhất toàn Ngành.

      Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn được Cục Hải quan Đồng Nai triển khai thông qua website phục vụ doanh nghiệp, website nội bộ để thông tin các chính sách, văn bản pháp luật cho doanh nghiệp và công khai minh bạch về tình hình tài chính, lương, tổ chức... để toàn thể cán bộ, công chức biết thực hiện đúng quy định. Ngoài việc triển khai kịp thời và vận hành có hiệu quả các chương trình do Tổng cục Hải quan cài đặt, Cục Hải quan Đồng Nai cũng đã xây dựng các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý như chương trình phần mềm Quản lý tờ khai luân chuyển, Quản lý hàng hoá kho ngoại quan, nghiên cứu thiết lập và thí điểm thành công Hệ thống hội nghị bằng video, triển khai chấm công bằng hệ thống nhận dạng vân tay...
      Phó cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai Huỳnh Thanh Bình cho biết, theo kế hoạch cải cách và hiện đại hoá hải quan giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến 2020 của ngành, Cục Hải quan Đồng Nai đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu ngành đề ra. Trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý là một trong những mục tiêu quan trọng. Cục cũng xác định các giải pháp thực hiện gồm chi tiết các hoạt động, lộ trình thực hiện, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và kể cả dự kiến kinh phí. Tập thể cán bộ, công chức Hải quan Đồng Nai đang nôé lực hết mình để hoàn thành mục tiêu quan trọng này. 
      Trong thời gian tới để thực hiện được mục tiêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin chuẩn bị thực hiện Hải quan điện tử; xây dựng và quản lý 100% kho dữ liệu bằng công nghệ thông tin; nâng cấp hệ thống mạng WAN diện rộng đảm bảo cho việc khai báo điện tử luôn thông suốt; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý truy xuất, làm việc từ xa; nâng cấp băng thông đường truyền ADSL phục vụ cho việc tiếp nhận tờ khai điện tử và phản hồi thông tin... Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực để đến năm 2010 Hải quan Đồng Nai triển khai thông quan điện tử rộng khắp toàn Cục. Bên cạnh đó để đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả cao Cục Hải quan Đồng Nai cũng đã đề ra các giải pháp như cải tiến website theo hướng hiện đại và hoàn thiện các chương trình về Cẩm nang mã số thuế, thực hiện quản lý công sản trong đơn vị bằng mã vạch và xây dựng chương trình quản trị mạng quản lý kho hiện đại. Tiếp tục xây dựng và ứng dụng các chương trình phần mềm công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ, thực hiện văn phòng điện tử trong toàn đơn vị... 
      Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Cục Hải quan Đồng Nai quyết tâm đến năm 2010 đơn vị cơ bản hoàn thành mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm phát triển hoạt động nghiệp vụ hải quan theo mô hình hải quan hiện đại, đạt trình độ quản lý ngang tầm với hải quan các nước trong khu vực. Đây là cơ sở để đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch cải cách hành chính và hiện đại hóa của Ngành Hải quan.

Trường Sơn