Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Intel Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong EVN. Theo thỏa thuận, EVN và Intel sẽ hợp tác thực hiện Chương trình mua sắm dành cho nhân viên EVN nhằm thúc đẩy khả năng sử dụng và nâng cao kiến thức về máy tính cho 80.000 nhân viên EVN. Ngoài ra Intel sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn để giúp EVN phát triển các ứng dụng phần mềm trong tập đoàn nhằm tối ưu hóa hiệu suất hoạt động hệ thống công nghệ thông tin.

QUANG DŨNG