Chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, giảm phát thải

- Thứ Ba, 30/11/2021, 18:43 - Chia sẻ
Ngày 30.11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Đối thoại chính sách cấp cao về Chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, giảm phát thải.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk đồng chủ trì phiên đối thoại.

Toàn cảnh phiên đối thoại
Toàn cảnh phiên đối thoại

Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi sự kiện đối thoại chính sách và truyền thông về phát triển nông nghiệp xanh, các-bon thấp và bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng thế giới tại Hà Nội thực hiện nhằm cung cấp thông tin, trao đổi và góp ý cho Bộ và các đơn vị liên quan trong định hướng của ngành nông nghiệp đến năm 2050 theo hướng phát triển xanh, các-bon thấp và bền vững.

Bốn chủ đề chính được lựa chọn cho các phiên đối thoại cấp cao trong chuỗi sự kiện này bao gồm: Tăng cường Hệ thống Lương thực Thực phẩm xanh; Xanh hóa các chính sách, trợ cấp công và thúc đẩy tài chính xanh; Hệ thống lương thực thực phẩm xanh và bao trùm: Từ nông trại đến bàn ăn; và c cơ sở hạ tầng nông nghiệp và dịch vụ kỹ thuật số cho quá trình chuyển đổi xanh

Phiên đối thoại tập trung thảo luận tính cấp thiết và cách thức xây dựng chiến lược chuyển đổi xanh cho ngành nông nghiệp; vai trò và đóng góp tiềm năng của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh cần phải hành động ngay trong việc thay đổi mô hình phát triển nông nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, cạnh tranh và khả năng phục hồi khi đối mặt với nhiều thách thức ảnh hưởng đến nông nghiệp. “Đổi mới tư duy” và “Cùng nhau hàng động” chính là cách để ngành nông nghiệp chuyển đổi thành công và có thể tham gia vào Hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu với tư cách là quốc gia cung cấp lương thực thực phẩm “minh bạch, trách nhiệm, bền vững”.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hang Thế giới tại Việt Nam đánh giá cao tầm nhìn chiến lược trong chương trình nghị sự chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam theo con đường xanh, giảm phát thải, thể hiện qua Chiến lược sắp tới về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bà hy vọng kinh nghiệm từ nhiều quốc gia có thể giúp Việt Nam lựa chọn cho chương trình chuyển đổi nông nghiệp của mình.

"Ngân hàng Thế giới ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn và tài chính để thực hiện mục tiêu đầy tham vọng này” - bà Carolyn Turk khẳng định.

Minh Hương