Chuyển dịch năng lượng để phát triển bền vững

- Thứ Ba, 30/11/2021, 20:32
Chiều 30.11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tổ chức chương trình “Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2021”.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại diễn đàn
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2021 được tổ chức nhằm phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về ứng dụng, tiếp nhận chuyển giao và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng với mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng trong bối cảnh mới. Diễn đàn giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học và doanh nghiệp nhìn nhận tổng quan về thực trạng các hoạt động liên quan đến ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng. Đây cũng là cơ hội để các nhà quản lý, các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà khoa học trao đổi về các khó khăn, thách thức trong việc phát triển ngành năng lượng. Đồng thời, tìm kiếm những cơ hội kinh doanh và mở rộng hợp tác.

Kết quả của diễn đàn là cơ sở để các bộ, ngành tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước trong xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu làm chủ, ứng dụng và phát triển công nghệ với mục tiêu tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng; đồng thời trao đổi về thách thức và giải pháp công nghệ trong phát triển ngành năng lượng. Thông qua đó góp phần thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 2.10.2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn
Các đại biểu trao đổi, chia sẻ tại diễn đàn

Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ về cơ chế, chính sách, các chương trình khoa học về năng lượng, các công nghệ mới, cũng như xu hướng công nghệ mới đến từ đại diện các nước trên thế giới và những khuyến nghị về nghiên cứu, chuyển giao và làm chủ công nghệ khi Việt Nam tiếp nhận công nghệ cho chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Theo đó, sự kiện đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp từ chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước… nhằm xây dựng hoàn thiện chính sách phát triển năng lượng bền vững; đưa lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong năng lượng trở thành lĩnh vực đóng hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và bảo vệ môi trường; hình thành và đưa vào hoạt động có hiệu quả mô hình quản lý nhà nước, quản lý trong các doanh nghiệp, trong các tòa nhà và trong đời sống xã hội,…

Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng đề ra định hướng và phương án phát triển các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo, chú trọng hiệu quả hoạt động, ứng dụng công nghệ mới, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, phát triển nguồn nhân lực; vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mỗi gia đình. Từng bước tiếp nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến nhập khẩu, xây dựng và phát triển năng lực nội sinh về công nghệ trong doanh nghiệp, tập trung đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng làm nền tảng phục vụ ứng dụng và phát triển năng lượng, tiến đến phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngang tầm khu vực và thế giới.

Toàn cảnh diễn đàn
Toàn cảnh diễn đàn

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng mong muốn các đơn vị trong và ngoài nước cùng đồng hành, nhanh chóng đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tìm ra phương án giảm được tiêu thụ năng lượng và có giải pháp thông minh hơn đối với việc sử dụng năng lượng trong phương án sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Điều này sẽ đạt mục tiêu chuyển dịch năng lượng một cách thông minh, có hiệu quả để phát triển bền vững. Bộ sẽ tiếp thu các ý kiến của các diễn giả, các nhà khoa học, các cơ quan quản lý các doanh nghiệp để hoàn thiện, bổ sung chính sách và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, cũng như xây dựng các nội dung, định hướng tái cơ cấu xây dựng khoa học công nghệ trong thời gian tới. 

Diễn đàn tổ chức 2 phiên toạ đàm. Phiên thứ nhất chia sẻ, thảo luận về các chính sách và chương trình hỗ trợ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghệ xanh hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức quốc tế. Phiên thứ hai chia sẻ về Xu hướng công nghệ mới và những khuyến nghị về nghiên cứu, chuyển giao và làm chủ công nghệ khi Việt Nam tiếp nhận công nghệ cho chuyển dịch năng lượng toàn cầu, với sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan tới năng lượng tái tạo.

Trần Tâm