Chíp phát hiện nhanh chất độc

- 18:13, 19/05/2012
Các nhà khoa học tại ĐH Jerusalem đã phát triển thành công chíp cảm biến sinh học Dip Chip, có khả năng phát hiện ngay lập tức mọi loại chất độc.


Nguồn: khoahoc.com

Dip Chip gồm một ống nhúng chứa vi khuẩn đặc biệt (loại vi khuẩn biến đổi gene để tạo ra phản ứng sinh hóa khi tiếp xúc với bất kỳ hóa chất độc hại) và các điện cực cảm biến. Khi ống này tiếp xúc với hóa chất, các vi khuẩn sẽ có phản ứng phù hợp với những tín hiệu hóa học nào được giải phóng. Tín hiệu hóa học này được chuyển đổi thành tín hiệu điện nhờ các điện cực. Từ việc phân tích đầu ra của điện cực, thiết bị có thể chẩn đoán chính xác thực phẩm có bị nhiễm độc hay không. Dip Chip đã được sản xuất song mới chỉ được thiết kế để theo dõi nguồn cung cấp nước.