Camera phân tích cảm xúc

- 20:07, 14/06/2012
Các nhà khoa học Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ đã thiết kế MindReader, phần mềm có thể phân tích được nét mặt của người ngồi trước camera chỉ trong vài giây. Phần mềm này sẽ theo dõi và phân tích 24 điểm xung quanh khuôn miệng, mắt, mũi và ghi nhận kết cấu, màu sắc, hình dạng và chuyển động của khuôn mặt. Dựa trên dữ liệu thu thập, MindReader có thể diễn dịch khá chính xác cảm xúc của một người. Các nhà nghiên cứu đã cài cho phần mềm phân biệt được các trạng thái tình cảm của con người.