Biến nước thải thành điện năng

- 21:02, 11/03/2015
Các nhà khoa học Anh giới thiệu mô hình nhà vệ sinh có thể biến đổi nước thải của con người thành điện năng.

Nguồn: khoahoc.com
Thiết bị chuyển đổi năng lượng đặt dưới sàn nhà và có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Nước tiểu sẽ là nguyên liệu cho các pin nhiên liệu vi sinh vật (MFC) dùng để phát điện. Nguyên lý hoạt động của MFC là sử dụng các vi sinh vật sinh trưởng nhờ nước tiểu, biến trực tiếp thành điện năng. Đây là công nghệ thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả chất phế thải và không cần đến nhiên liệu hóa thạch, chi phí thấp và có thể dễ dàng áp dụng.