An Giang: Xây dựng mô hình thử nghiệm trồng Cam xoàn theo hướng VietGAP

- Thứ Hai, 25/12/2017, 18:51 - Chia sẻ
Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) An Giang đã tổ chức hội đồng thẩm định nội dung dự án Dự án Xây dựng mô hình thử nghiệm trồng Cam xoàn theo hướng VietGAP ứng dụng hệ thống tưới tự động tại huyện An Phú. Dự án do KS Khưu Minh Hiện - Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang thực hiện.

Dự án được thực hiện trong thời gian 22 tháng (từ tháng 12.2017 – 10.2019). Mục tiêu chung dự án là xây dựng 1 mô hình sản xuất thử nghiệm ứng dụng tưới tự động với diện tích 01ha trồng cam xoàn đạt chuẩn VietGAP tại một nông hộ thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang nhằm ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn an toàn, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện và gia tăng thêm thu nhập cho người dân. Trong đó, mục tiêu cụ thể của dự án là xây dựng 1 mô hình sản xuất thử nghiệm ứng dụng tưới tự động với diện tích 1ha trồng cam Xoàn đạt chuẩn VietGAP, bao gồm: Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới phun với diện tích 1ha; xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống cam Xoàn với diện tích 1 ha; thực hiện đăng kí đạt chuẩn VietGAP về quy trình trồng cam xoàn trong giai đoạn 18 tháng thực hiện dự án; phấn đấu sau khi kết thúc thời gian triển khai dự án 22 tháng thì sản lượng thu hoạch cam xoàn về sau tháng thứ 36 (cây cam xoàn trồng đạt 3 năm) là 30-35 tấn/ha.

TX