6 giải pháp trọng tâm phục hồi sau sự cố tấn công mạng

- Thứ Ba, 02/07/2024, 22:42 - Chia sẻ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp 6 giải pháp trọng tâm để tăng cường hiệu quả, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và phục hồi nhanh hoạt động sau sự cố tấn công mạng.