ĐIỆN BIÊN:

Xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của tổ chức

- 22:59, 09/05/2022 - LÊ HOA

Sáng 9.5, làm việc với UBND tỉnh về nội dung giám sát chuyên đề: Việc quản lý và sử dụng đất của tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến ngày 31.12.2021, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giải trình một số tồn tại, hạn chế và bất cập được chỉ ra qua giám sát thực tế như: Công tác quản lý đất đai của một số sở, ngành, địa phương cấp huyện, xã thiếu chặt chẽ, còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất chưa được thường xuyên, dẫn đến một số tổ chức sau khi được giao đất, cho thuê đất đã sử dụng đất không đúng mục đích, không đúng vị trí được giao, không phát huy hiệu quả sử dụng đất… Đoàn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, chính quyền địa bàn rà soát, phân loại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.