Vĩnh Phúc: Xử lý ngay những vi phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- 04:06, 05/08/2022

Sáng 4.8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Yên Lạc đã TXCT huyện Yên Lạc sau Kỳ họp HĐND thứ 7, HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện. Cử tri kiến nghị có giải pháp khắc phục kịp thời những bất cập trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khắc phục tình trạng ngập úng khi thi công Dự án quản lý nguồn nước ngập lụt tỉnh đi qua địa phận xã Yên Phương; có kế hoạch nâng cấp trạm bơm tiêu úng, nâng cấp hệ thống thoát nước thải dọc tuyến tỉnh lộ 305 và đoạn đi qua xã Đồng Cương… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu UBND huyện tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với cán bộ địa chính trong lưu trữ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kịp thời xử lý ngay những trường hợp vi phạm, chậm trễ; giao Sở Giao thông và Vận tải kiểm tra ngay tuyến tỉnh lộ 305 và có giải pháp sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu...

T. NGUYỄN