Tuyên Quang: Thường xuyên giám sát việc hỗ trợ các trường có học sinh bán trú

- Thứ Năm, 15/09/2022, 22:59

Giám sát tại huyện Lâm Bình, Hàm Yên và xem xét qua báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo việc thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chi trả chế độ, chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số đôi khi còn chậm, chưa kịp thời; mức khoán kinh phí cho nhân viên phục vụ nấu ăn còn thấp; việc hoàn tất hồ sơ của học sinh được hưởng chính sách còn chậm; việc cấp gạo cho học sinh trong năm học 2021 - 2022 chậm. Ban nhấn mạnh đề nghị UBND huyện Lâm Bình và huyện Hàm Yên thường xuyên kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ đối với các trường có học sinh bán trú, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng.

LINH NGUYỄN