Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bắc Giang

Triển khai giám sát việc chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự

- Thứ Bảy, 06/08/2022, 05:57

Sáng 5.8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bắc Giang do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành làm Trưởng đoàn đã tổ chức triển khai kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại buổi làm việc

Theo kế hoạch, nội dung và phạm vi giám sát gồm việc chấp hành các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022. Từ ngày 11.8 - 9.9, Đoàn khảo sát, giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị. Mục đích giám sát nhằm đánh giá tình hình chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh; những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022. Sau giám sát, tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành yêu cầu các thành viên Đoàn giám sát chủ động nghiên cứu các văn bản, quy định của pháp luật, báo cáo của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và các tài liệu liên quan. Bám sát chương trình, kế hoạch, sắp xếp thời gian, công việc để tham gia đầy đủ, tích cực, hiệu quả các buổi làm việc. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tổ giúp việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát; đôn đốc và phối hợp với các cơ quan liên quan gửi hồ sơ, tài liệu, báo cáo. Tham gia nghiên cứu, phát hiện những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc từ đó đề xuất, kiến nghị đối với Đoàn giám sát.

T. AN