TP. Ngã Bảy, Hậu Giang: Tổng kết, phát động thi đua hoạt động HĐND cấp xã

- Thứ Ba, 17/01/2023, 05:59 - Chia sẻ

Theo đánh giá tại Hội nghị Tổng kết thi đua hoạt động HĐND cấp xã năm 2022 và phát động thi đua hoạt động HĐND cấp xã năm 2023 do Thường trực HĐND thành phố tổ chức: năm 2022, phong trào thi đua đã tạo đổi mới tích cực cả về nội dung và hình thức trong hoạt động HĐND; tạo được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu vực; xây dựng được 4 cách làm hay tiêu biểu được nhân rộng và thực hiện tốt, góp phần cho Thường trực HĐND thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.  Năm 2023, Thường HĐND thành phố phát động thi đua gồm 7 nội dung với tổng số điểm chuẩn là 50 điểm. Thường trực HĐND thành phố đề nghị Thường trực HĐND xã, phường quan tâm xây dựng cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND cấp xã.