Thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em trong hoạt động của HĐND các cấp

- 11:17, 16/06/2022

Ngày 15.6, tại Hà Giang, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Tổ chức Plan tại Việt Nam và Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn: “Vai trò của HĐND trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em” dành cho đại biểu HĐND một số tỉnh. Dự Hội nghị có, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Hoàng Văn Vịnh; đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu... 

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử nhấn mạnh: Hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đại biểu HĐND, cán bộ Đoàn các cấp, nhất là các tỉnh vùng dự án của Tổ chức Plan trong giao tiếp, lắng nghe trẻ em cũng như ban hành, giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND liên quan đến trẻ em; góp phần thúc đẩy các hoạt động đối thoại, tham vấn giữa các cấp chính quyền với trẻ em tại địa phương...

Thực tế cho thấy, các cấp, các ngành, cộng đồng, nhà trường và xã hội vẫn chưa thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông về trẻ em, đặc biệt là trong trường học và các thôn bản. Phần lớn trẻ em ở nông thôn không biết được mình có quyền gì. Do đó, các đại biểu đề nghị, các cấp chính quyền cần tăng cường tuyên truyền, truyền thông rộng rãi về quyền trẻ em tới nhiều đối tượng, nhất là các trẻ em. Đồng thời, đổi mới cách thức, phương thức tổ chức để nâng cao nhận thức của trẻ em về quyền của mình; quan tâm tạo sân chơi kiến thức, diễn đàn, hội thi tìm hiểu về quyền trẻ, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong nhà trường, cộng đồng; thường xuyên kiểm tra, giám sát về trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em cũng như việc triển khai chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em…

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe chia sẻ, trao đổi về nhiều nội dung liên quan đến: Việc giám sát, lồng ghép vấn đề trẻ em trong hoạch định chính sách ở địa phương; kỹ năng làm việc với trẻ em; quy trình tổ chức phiên đối thoại với Hội đồng trẻ em; kỹ năng tham vấn trẻ em trong việc ban hành chính sách liên quan đến trẻ em... Qua đó, giúp các đại biểu HĐND nâng cao kiến thức, trao dồi kinh nghiệm và kỹ năng đối thoại, tham vấn trẻ em để các nghị quyết khi ban hành bảo đảm chất lượng và sát với thực tiễn.

Tin và ảnh: XUÂN VIỆT - LAN PHƯƠNG