HĐND tỉnh Tuyên Quang

Thông qua 3 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3

- Thứ Sáu, 16/09/2022, 23:18 - Chia sẻ

Sáng 16.9, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3.

Chủ tọa điều hành kỳ họp
Chủ tọa điều hành kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, tác động của các nghị quyết; đồng thời, quan tâm các biện pháp bảo đảm triển khai thực hiện các nghị quyết chặt chẽ, đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 3 nghị quyết: Nghị quyết quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.2.2022 đến ngày 30.6.2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết bổ sung khu vực khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Đối với nghị quyết bổ sung khu vực khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản, đề nghị UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh dự án bảo đảm đúng các quy định của pháp luật hiện hành, sử dụng hiệu quả và huy động nguồn lực bảo đảm triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng.

Đối với nghị quyết điều chỉnh chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, đây là dự án quan trọng của tỉnh nhằm nâng cao năng lực và chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân; đầu tư xây dựng Bệnh viện trở thành trung tâm khoa học, kỹ thuật y tế, chuyển giao công nghệ, bệnh viện tuyến cuối của khu vực Đông Bắc, bảo đảm chăm sóc sức khỏe Nhân dân tuyến Đông Bắc trong mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về Nghị quyết quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.2.2022 đến ngày 30.6.2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, đây là những đối tượng ngoài Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ từ ngân sách địa phương, tạo cơ sở pháp lý để người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh được hưởng các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định, góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

N. HƯNG