Thanh Hóa: Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về công tác giảm nghèo tại huyện Cẩm Thủy

- Thứ Hai, 18/09/2023, 16:40 - Chia sẻ

Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến năm 2023 tại huyện Cẩm Thủy. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng làm trưởng đoàn.

Thanh Hóa: Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về công tác giảm nghèo tại huyện Cẩm Thủy -0
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực tế mô hình giảm nghèo tại xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy 

Theo báo cáo, trong 3 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn chỉ tiêu giảm nghèo của huyện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 6,93% năm 2021 xuống còn 4,63% năm 2023; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 7,34% năm 2021 xuống còn 5,75% năm 2023; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số từ 8,45% năm 2021 xuống còn 5,74% năm 2023).

Về thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trên địa bàn huyện đã được phân bổ 8.168 triệu đồng nguồn vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp, cho đến ngày 31.7.2023 tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt 23,59% (đáng chú ý có Tiểu dự án 1 - Dự án 3 và Tiểu dự án 3 - Dự án 4 đến thời điểm báo cáo chưa triển khai thực hiện; còn Tiểu dự án 2 - Dự án 3 và Tiểu dự án 1 - Dự án 4 đang thực hiện nhưng chưa giải ngân).

Thanh Hóa: Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về công tác giảm nghèo tại huyện Cẩm Thủy -0
Toàn cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Cẩm Thủy 

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tại buổi giám sát, huyện Cẩm Thủy kiến nghị Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan sớm có hướng dẫn cụ thể, kịp thời để có cơ sở triển khai thực hiện.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn giám sát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Cẩm Thủy trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được là có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện và sự chung tay vào cuộc của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và Nhân dân trong huyện. Đồng thuận với những kiến nghị trên tại buổi giám sát, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND huyện Cẩm Thủy tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các ngành, thành viên Đoàn giám sát để làm căn cứ, cơ sở, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Thanh Hóa: Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về công tác giảm nghèo tại huyện Cẩm Thủy -0
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận cuộc giám sát 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Hùng đề nghị huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhất là giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ trên địa bàn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của huyện Cẩm Thủy, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu đưa vào Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn các huyện miền núi, trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.

Hải Phong - Mỹ Hạnh
#