Tăng cường kiểm tra sau chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất

- Thứ Sáu, 18/11/2022, 06:03 - Chia sẻ

Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Phiên giải trình về quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định tại Nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020); việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất thực hiện dự án giai đoạn 2016 - 2021.

Tăng cường kiểm tra sau chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất -0
Toàn cảnh phiên giải trình

Tại phiên giải trình, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và một số địa phương đã làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tiến độ xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phương án phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho các huyện, thị, thành phố; các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những công trình, dự án chuyển tiếp quá 3 năm; những tồn tại, hạn chế trong chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất thực hiện dự án…

Phát biểu kết luận phiên giải trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo, rút kinh nghiệm và triển khai giải pháp hữu hiệu nhất đối với các chỉ tiêu thực hiện quy hoạch sử dụng đất còn thấp nhằm thực hiện tốt hơn trong giai đoạn mới; xem xét các dự án đã chuyển tiếp 3 năm đến hết năm 2022 mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng để có hướng xử lý phù hợp; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tăng cường hậu kiểm sau chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai...

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời tham mưu đưa các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phân bổ cho tỉnh vào Quy hoạch tỉnh; xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm hiệu quả và khả thi; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp…

HUYỀN LOAN