Sơn La: Nhiều kiến nghị các công trình dân sinh

- Thứ Bảy, 06/08/2022, 06:02

Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Sông Mã vừa phối hợp tổ chức TXCT sau Kỳ họp thường lệ lần thứ 5 của HĐND tỉnh tại 2 xã Yên Hưng và Mường Lầm. Cử tri xã Mường Lầm kiến nghị việc đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới; cấp điện cho 8 hộ 38 nhân khẩu của bản Bang; quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường bản Hịa đi bản Lốm Hỏm, bản Ngày đến bản Phén; đầu tư hệ thống nước tưới tiêu bản Phén; xây dựng cầu qua suối Nậm Con nối bản Ngày và bản Sàng; đầu tư xây dự án cấp điện cho 48 hộ thuộc bản Ngày... Cử tri xã Yên Hưng phản ánh khó khăn trong công tác sáp nhập bản Huổi và bản Huổi Búng, bản Tin Tốc và bản Hua Mừ; kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, nâng cấp đường dây điện bản Sòng; sớm phân bổ vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới.