Tuyên Quang

Sẽ giải trình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- 04:09, 05/08/2022

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức phiên họp thứ 13 nghe, cho ý kiến đối với đề xuất của UBND tỉnh về tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XIX; nội dung dự kiến giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; nội dung giám sát tháng 8 của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8.2022 của Thường trực HĐND tỉnh.

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Đối với các dự thảo nghị quyết UBND tỉnh đề xuất trình HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua cần thiết, đúng quy định, tuy nhiên cần được nghiên cứu kỹ để bảo đảm quá trình thực hiện phát huy được hiệu quả, nhất là những nghị quyết quy phạm pháp luật. Nhất trí khảo sát để tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ trì phiên họp - ẢNH NGỌC HƯNG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ trì phiên họp
Ảnh: Ngọc Hưng

Những nội dung tập trung giám sát trong tháng 8 bao gồm: Công tác chuẩn bị năm học 2022 - 2023; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XIX; tiến độ thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022.

T. AN