Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Khóa XIV thông qua 14 nghị quyết

- Thứ Sáu, 19/04/2024, 19:04 - Chia sẻ

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thông qua 14 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao.

Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Khóa XIV thông qua 14 nghị quyết   -0
Đoàn chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Q.M.G

Tại kỳ họp, trên cơ sở gợi ý của Đoàn Chủ tọa, các ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đã báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế…

Với tinh thần, trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua 14 nghị quyết. Trong đó, có những nội dung cấp thiết, trực tiếp liên quan đến an sinh xã hội; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đã đề ra.

Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Khóa XIV thông qua 14 nghị quyết   - 0
Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu bổ sung. Ảnh: Q.M.G

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung các ông, bà: Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngô Quang Hưng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Nguyễn Huyền Anh, Giám đốc Sở Du lịch giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, bầu bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khóa XIV.

HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập 4 phường của thị xã Đông Triều và thành lập TP. Đông Triều. Sau khi hoàn thành việc thành lập các phường và thành lập thành phố, Đông Triều sẽ là thành phố thứ 5 trực thuộc tỉnh Quảng Ninh với 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 14 phường, 7 xã.  

Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Khóa XIV thông qua 14 nghị quyết   - 0
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: 14 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, đều là những vấn đề rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo. HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm người đứng đầu theo phương châm “chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi” và tinh thần 5 thật “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thật sự hài lòng”, 6 dám “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”, 5 rõ “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể từ tỉnh tới cơ sở các chủ trương của tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, có các nghị quyết vừa được quyết nghị thông qua tại kỳ họp này để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2024 và chủ đề “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Tuấn Nguyên
#