Quảng Ngãi: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

- Thứ Hai, 13/11/2023, 18:41 - Chia sẻ

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đạt 100% phiếu tín nhiệm cao (51/51).

Ngày 13.11, HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng để đáp ứng kịp thời yêu cầu điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quảng Ngãi: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu -0
Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết: Kỳ họp thứ 19 là kỳ họp thứ 6 trong năm 2023, với tinh thần đồng hành cùng UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp xem xét, thông qua 8 nội dung thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, có 2 nghị quyết liên quan đến đầu tư công; 3 nghị quyết về lĩnh vực đất đai; 3 nghị quyết liên quan đến quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch (có 2 nghị quyết quy hoạch phân khu) và thông qua 2 báo cáo của UBND tỉnh.

Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là một trong những hoạt động giám sát của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Đồng thời, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các đại biểu HĐND tỉnh trên cơ sở các quy định của pháp luật và thực tiễn công tác, phát huy tinh thần xây dựng, dân chủ, trách nhiệm trong thảo luận, góp ý để giúp kỳ họp xem xét, quyết định và hoàn tất có chất lượng các nội dung theo chương trình kỳ họp. Nghiên cứu hồ sơ, ghi phiếu tín nhiệm một cách dân chủ, khách quan, công tâm để thể hiện sự tín nhiệm của đại biểu đối với những người do HĐND tỉnh bầu.

Quảng Ngãi: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu -0
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: TL

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh.

Kết quả công bố cho thấy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân là người duy nhất có số phiếu tín nhiệm cao đạt 100% (không có phiếu tín nhiệm và tín nhiệm thấp).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 88,24%, phiếu tín nhiệm đạt 11,76%, không có phiếu tín nhiệm thấp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức có số phiếu tín nhiệm cao đạt 70,59%, phiếu tín nhiệm đạt 27,45% và số phiếu tín nhiệm thấp là 1,96%.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh có số phiếu tín nhiệm cao đạt 92,16%; số phiếu tín nhiệm đạt 7,84% và không có phiếu tín nhiệm thấp. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn có số phiếu tín nhiệm cao đạt 90,20%; số phiếu tín nhiệm đạt 7,84% và phiếu tín nhiệm thấp là 1,96%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đạt 86,27%; số phiếu tín nhiệm đạt 11,76% và số phiếu tín nhiệm thấp là 1,96%. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền có số phiếu tín nhiệm cao đạt 76,47%; số phiếu tín nhiệm đạt 21,57% và phiếu không tín nhiệm là 1,96%.

Tấn Tài
#