Quảng Bình: Lựa chọn những vấn đề trọng tâm để thảo luận, chất vấn

- 23:33, 12/06/2022

Tại hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu: UBND tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, chuẩn bị kỹ các nội dung trình; các Tổ đại biểu lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những tồn tại, hạn chế để đưa vào nội dung thảo luận, chất vấn; các Ban HĐND thẩm tra dự thảo nghị quyết chặt chẽ, bảo đảm đúng thời gian; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc, tổ chức thực hiện đúng quy định về công tác chuẩn bị kỳ họp theo các nội dung đã được hội nghị thống nhất và chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ. Đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền, đăng tải các ý kiến, nguyện vọng của cử tri, kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cơ quan chức năng để cử tri và Nhân dân theo dõi. Kỳ họp dự kiến tổ chức từ ngày 20 - 22.7.