QUẢNG TRỊ:

Quan tâm hơn công tác tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng

- 05:30, 12/05/2022

Sáng 11.5, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Đông Hà về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2021; tình hình triển khai việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân; tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai 2013. Đoàn đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc thời gian qua như: Cấp đổi giấy CNQSDĐ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn lại; tiến hành tổng rà soát diện tích đất 5%, xây dựng phương án quản lý, sử dụng phù hợp, tránh không để thất thoát.