Phú Yên: Trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri

- 23:32, 12/06/2022

Theo dự kiến, tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, bên cạnh các nội dung thường kỳ, HĐND tỉnh sẽ xem xét các nội dung chuyên đề về: Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025; cập nhật, bổ sung và loại bỏ các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn… Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Tổ đại biểu chủ động họp trước khi TXCT; đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt TXCT trước kỳ họp. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 18 - 20.7, có phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên họp.