Phú Yên: Ông Tạ Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

- Thứ Hai, 21/11/2022, 06:59 - Chia sẻ

HĐND tỉnh Khóa VIII vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 12 nghiên cứu, thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng về bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét, ban hành nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tạ Anh Tuấn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với phiếu tín nhiệm tuyệt đối, 100% đại biểu có mặt tín nhiệm. Thường trực HĐND đề nghị các cấp, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh tập trung hỗ trợ kịp thời để người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn vừa qua; tập trung chỉ đạo, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, làm cơ sở xây dựng các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo…

TUY AN
#