Phú Thọ: Xác định rõ giải pháp phát triển sự nghiệp giáo dục

- Thứ Năm, 22/09/2022, 04:40

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2021 - 2022 và Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Yên Lập, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, huyện cần xác định rõ phương hướng, giải pháp thực hiện các chính sách, pháp luật để phát triển sự nghiệp giáo dục; căn cứ tình hình thực tế để định hướng phát triển giáo dục cho phù hợp, mang bản sắc riêng của huyện miền núi... Bên cạnh đó, cần quan tâm đến sự nghiệp trồng người, rà soát, bổ sung cơ sở vật chất cho phù hợp; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường; xây dựng trường chất lượng cao, giáo dục mũi nhọn, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao; phối hợp nghiên cứu, đánh giá lại việc học nghề và dạy nghề; bổ sung, điều chuyển giáo viên cho đủ số lượng và chất lượng; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên…

BẢO TRÂM